U bent hier

Ozon en fijn stof

Ozon en fijn stof verdienen extra uitleg. Het zijn twee begrippen die u wel vaker hoort, maar waarvan u de exacte betekenis misschien niet kent. Verschillende overheidssites geven meer uitleg over deze twee begrippen.

Ozonproblematiek

De website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu geeft uitgebreid informatie over de ozonproblematiek. Ze beantwoordt onder meer de volgende vragen:

'Ozon' is een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde.
Meer uitleg over het broeikaseffect vindt u onder het thema 'Klimaatverandering'.

Gevolgen van ozon en fijn stof

De drie gewesten geven op hun milieuwebsites meer uitleg over ozon en fijn stof.

Meer informatie op de websites van:

Evolutie van ozon en fijn stof

U vindt heel wat informatie over ozon, inclusief een lijst met veelgestelde vragen, op de website van de 'Intergewestelijke cel voor Leefmilieu – Cellule interrégionale pour l'Environnement' (IRCEL-CELINE) in de rubriek 'Luchtkwaliteit – Ozon'.

De website schetst ook de evolutie van de laatste jaren, door de jaargemiddeldes van de concentratie fijn stof te vergelijken en geeft een overzicht van de recentste metingen in de rubriek 'Luchtkwaliteit – Fijn stof'.