Fiscale maatregelen

Raadpleeg meer informatie over belastingsvermindering bij de aankoop van een proper voertuig op de site van de FOD Financiën.

Meer informatie over fiscale tussenkomsten vindt u op de website FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.