Een voertuig kopen of verkopen in het buitenland

Wanneer u als particulier een wagen aankoopt in het buitenland om hem in België onder uw naam in te schrijven, moet u enkele maatregelen in acht nemen. Deze maatregelen zijn afhankelijk van:

 • het land waarin u het voertuig koopt
 • de leeftijd van het voertuig: voor nieuwe voertuigen gelden andere regels dan voor oudere.
  Een voertuig wordt als nieuw beschouwd als het minder dan 6 maanden geleden gekocht is of als het maximaal 6 000 km op de teller heeft staan. Een niet-nieuw voertuig heeft meer dan 6 000 km op de teller staan en is ouder dan 6 maanden.

Binnen de Europese Unie

Zodra u met het voertuig op Belgische bodem aankomt, moet u zich aanmelden bij een Belgisch douanekantoor naar keuze. Als u een nieuwe wagen aangeeft, moet u een bijzondere btw-aangifte indienen. Bij een niet-nieuwe wagen hoeft u geen btw-afgifte in te dienen maar bent u wel nog verplicht om bij een douanekantoor langs te gaan.
In het douanekantoor moet u de volgende documenten voorleggen:

 • een aankoopfactuur of eventuele andere handelsdocumenten.
 • een origineel buitenlands inschrijvingsbewijs als u dit gekregen heeft.
 • de aanvraag tot inschrijving van een voertuig waarvan de rubriek T is ingevuld.

Raadpleeg de contactgegevens van de Belgische douane.

Buiten de Europese Unie

Koopt u een voertuig buiten de Europese Unie, dan moet u dat aangeven bij het eerste douanekantoor dat u tegenkomt als u de Europese Unie binnenkomt. Dat kan in België zelf zijn of in een andere Europese lidstaat. Als u het voertuig aangeeft in een andere lidstaat, dan kunt u daar kiezen of u de verdere invoerformaliteiten daar vervult of in België.

Het douanekantoor in België of in een andere lidstaat

In het douanekantoor moet u de volgende documenten voorleggen:

 • document IM4 of EU 4
  Als u eerst in een andere lidstaat bent geweest, moet u dit document opnieuw tonen aan de Belgische douane.
 • de aankoopfactuur en andere handelsdocumenten
 • het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs, als u dat heeft
 • het roze formulier 'aanvraag tot inschrijving van een voertuig'; de douane kleeft hierop het vignet 705 en maakt het vak W van het formulier geldig


In het douanekantoor moet u volgende belastingen betalen:

 • De rechten bij invoer. Dit bedrag wordt berekend op de douanewaarde van het voertuig en is afhankelijk van het soort voertuig. Voor een wagen bedraagt dit tarief bijvoorbeeld 10 %.
 • De btw wordt berekend op van de som van de douanewaarde, de rechten bij invoer en eventuele bijkomende kosten. Dit bedrag hangt af van het btw-tarief van de lidstaat; in België is dit 21 %.

Douanekantoor in een andere lidstaat maar u wilt de formaliteiten in België afhandelen

Op het douanekantoor in de andere lidstaat moet u de volgende documenten voorleggen:

 • een document T1 waarop een Belgisch douanekantoor als eindbestemming vermeld is
 • de aankoopfactuur en eventuele andere handelsdocumenten
 • het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs, als u dat heeft


Op het Belgische douanekantoor van bestemming moet u de volgende documenten voorleggen:

 • een document T1
 • een document IM4 of EU4
 • de aankoopfactuur en eventuele andere handelsdocumenten
 • het originele buitenlandse inschrijvingsbewijs, als u dat heeft
 • het roze formulier 'aanvraag tot inschrijving van een voertuig'; de douane kleeft hierop het vignet 705 en maakt het vak W van het formulier geldig


In het Belgische douanekantoor van bestemming betaalt u volgende belastingen:

 • De rechten bij invoer. Dit bedrag wordt berekend op de douanewaarde van het voertuig en is afhankelijk van het soort voertuig; voor een wagen bedraagt dit tarief bijvoorbeeld 10 %.
 • De btw: 21 % op de som van de douanewaarde, de rechten bij invoer en eventuele bijkomende kosten.


Raadpleeg de website van de FOD Financiën voor meer informatie over de aankoop in het buitenland.