Nummerplaat

Na de inschrijving van uw voertuig ontvangt u een kentekenbewijs en kentekenplaat. Verschillende groepen personen hebben een bijzondere nummerplaat. De auto van een parlementslid is bijvoorbeeld te herkennen aan een nummerplaat die bestaat uit de letter P en een cijfer, terwijl bij diplomaten het kenteken met de letters CD begint.

De directie Wegverkeer reikt voor elk ingeschreven voertuig één nummerplaat uit aan de aanvrager van de inschrijving.

De nummerplaat heeft vaste afmetingen en is onderworpen aan strikte bepalingen. Als u wilt, kunt u kiezen voor een geïndividualiseerde nummerplaat, waarin bijvoorbeeld uw initialen verwerkt zijn. Meer informatie hierover vindt u op de website van de FOD Mobiliteit in de rubriek DIV.

Voor een beschadigde of verloren geraakte nummerplaat kunt u een duplicaat aanvragen. U kunt uw beschadigde nummerplaat terugsturen naar de DIV, maar dan zit u een tijdje zonder kentekenplaat. Om dit te vermijden, kunt u een aanvraag tot een duplicaat indienen in een bijkantoor of bij de Brusselse loketten van de DIV.

U kunt steeds een formulier opsturen via de toepassing ‘Waar is mijn plaat?’ van de FOD Mobiliteit. U verneemt dan in welk stadium uw inschrijvingsaanvraag zich bevindt. 

Meer informatie over de nummerplaat vindt u op de sites van de Belgische Wegcode en de FOD Mobiliteit.