Parking voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen.

Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Je hebt recht op een parkeerkaart als:

  • je een blijvende invaliditeit hebt van 50% of meer (invaliditeit van de benen) of van 80% of meer (andere invaliditeit)
  • je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer
  • je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd
  •  je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert

U kunt de aanvraagformulieren voor de parkeerkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur. Deze formulieren moeten worden ingediend bij de FOD Sociale Zekerheid.

Tenzij het officieel attest anders voorziet, blijft de kaart onbeperkt geldig en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Meer informatie over de parkeerkaart en parkeerplaatsen voor personen met een handicap vindt u op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten