Rijbewijs voor personen met een handicap

Een aangeboren letsel of een verminderde functionele vaardigheid door een ziekte of ongeval, kan u belemmeren om op een veilige manier een voertuig te besturen. U kunt deze beperkingen hebben vóór de rijopleiding, na het afleggen van het theoretisch examen of als u al in het bezit bent van een voorlopig rijbewijs of een rijbewijs. Bij een verminderde functionele vaardigheid moet u langsgaan bij uw huisarts: hij zal u doorverwijzen naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing (gewestelijk).
Het centrum zal uw rijgeschiktheid beoordelen en u eventueel een rijgeschiktheidsattest overhandigen.
Op het attest van rijgeschiktheid kunnen beperkingen opgelegd worden. Deze beperkingen kunnen gelden voor de bestuurder zelf of voor aangepaste voertuigen.