Belasting op inverkeerstelling

Eenmalige belasting

De belasting op inverkeerstelling is een belasting op nieuwe of tweedehandse voertuigen. Het is een eenmalige belasting die u moet betalen als het voertuig op uw naam is ingeschreven. U betaalt de belasting op het ogenblik dat u het voertuig voor het eerst in gebruik neemt op de openbare weg.

Alle personenauto's, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en motorfietsen zijn onderworpen aan de belasting op inverkeerstelling.

Vrijstelling en vermindering

Als u over een voertuig beschikt dat gedeeltelijk of helemaal aangedreven wordt door lpg, aardgas, elektriciteit of waterstof, is het, afhankelijk van het gewest waarin u woont, mogelijk om een (tijdelijke) vermindering op of een vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling te krijgen. Bepaalde personen met een handicap kunnen een vrijstelling krijgen van deze belasting.

Bevoegdheden

De gewesten zijn bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting als u er uw verblijfplaats heeft. Dit geldt ook voor alle rechtspersonen waarvan de zetel in één van de gewesten is gevestigd.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten