Verkeersbelasting

U moet jaarlijks een verkeersbelasting betalen wanneer u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig gebruikmaakt van de openbare weg. De verkeersbelasting is gebaseerd op het vermogen van uw motor, de cilinderinhoud of van de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig.

Vrijstellingen en vermindering

Er wordt geen vermindering toegekend op de verkeersbelasting van personenwagens.

Op sommige voertuigen betaalt u daarentegen een jaarlijks geïndexeerde forfaitaire belasting. Deze voertuigen zijn:

  • oldtimers: auto's ouder dan 25 jaar
  • kampeeraanhangwagens en de aanhangwagens voor het vervoer van een boot
  • militaire voertuigen uit verzamelingen

Bevoegdheden

De gewesten zijn bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting als u er uw verblijfplaats heeft. Dit geldt ook voor alle rechtspersonen waarvan de zetel in een bepaald gewest is gevestigd.

Personen met een handicap zijn vrijgesteld van de verkeersbelasting.

Meer informatie over de verkeersbelasting vindt u op de de website van Vlaanderen, op de website van het Waals Gewest of op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten