Verkeersbelasting

U moet jaarlijks een verkeersbelasting betalen wanneer u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig gebruikmaakt van de openbare weg. De verkeersbelasting is gebaseerd op het vermogen van uw motor, de cilinderinhoud of van de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig.

Vrijstellingen en vermindering

Er wordt geen vermindering toegekend op de verkeersbelasting van personenwagens.

Op sommige voertuigen betaalt u daarentegen een jaarlijks geïndexeerde forfaitaire belasting. Deze voertuigen zijn:

  • oldtimers: auto's ouder dan 25 jaar
  • kampeeraanhangwagens en de aanhangwagens voor het vervoer van een boot
  • militaire voertuigen uit verzamelingen

Bevoegdheden

Het Vlaams en het Waals Gewest zijn bevoegd voor de belasting op inverkeersstelling, de verkeersbelasting en het eurovignet als u er uw verblijfplaats heeft. Dit geldt ook voor alle rechtspersonen waarvan de zetel in het Vlaams of Waals Gewest gevestigd is.

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan is de FOD Financiën hiervoor verantwoordelijk.

Personen met een handicap zijn vrijgesteld van de verkeersbelasting.

Meer info over vrijstellingen en verminderingen.

Meer informatie over de verkeersbelasting voor particulieren vindt u op de site van de FOD Financiën, op de website van het Vlaams Gewest of op de website van het Waals Gewest.

Meer informatie over de verkeersbelasting voor bedrijven vindt u op de site van de FOD Financiën.