Ruiters

Een ruiter is de 'bestuurder' van een paard en heeft dus als weggebruiker rechten en plichten. Ruiters zijn onderworpen aan alle voorschriften van het verkeersreglement.

Op de website van de Belgische wegcode vindt u meer informatie over het gebruik van de openbare weg door bestuurders en over de plaats van de bestuurders op de openbare weg (ook van toepassing op trek-, last- of rijdieren en op vee).

Opgelet: de Belgische wegcode maakt een onderscheid tussen ruiters en (menners van) bespannen voertuigen. Er gelden voor deze voertuigen en hun bestuurders een aantal specifieke regels.