Plichten van ruiters

Leeftijd

Om als ruiter op de openbare weg te mogen komen moet u tenminste 14 jaar oud zijn. Kinderen vanaf 12 jaar mogen paardrijden op de openbare weg op voorwaarde dat een persoon van minstens 21 jaar hen begeleidt.

Controle

Als bestuurder - ruiter, begeleider of drijver - moet u de paarden in alle omstandigheden kunnen doen stoppen, vertrekken, versnellen, vertragen, omkeren … U moet voldoende ervaring hebben om de gewone schrikreacties van een paard te voorzien om er doeltreffend op te kunnen reageren.

Regels

Als ruiter

  • bent u verplicht op de rijbaan te rijden, zo dicht mogelijk tegen de rechterkant.
  • mag u met maximum twee paarden naast elkaar rijden ook als andere voertuigen naderen of u willen voorbijsteken.
  • mag u op aardewegen en paden met meerdere ruiters naast elkaar rijden. Maar u moet de voorschriften op het vlak van kruisen en inhalen wel respecteren.

U mag als ruiter niet op:

  • privédomeinen
  • erven
  • weiden en velden
  • autosnelwegen of autowegen
  • voet - en fietspaden

Het is verboden te galopperen binnen de bebouwde kom. Draf en verlengde draf is overal toegestaan. U moet wel te allen tijde de snelheid kunnen controleren.

Regels bij beperkte zichtbaarheid

Als u rijdt op een moment dat de zichtbaarheid minder wordt dan 200 m bent u verplicht om een wit of een geel licht vooraan en een rood licht achteraan te dragen. Die lichten mogen in één enkel toestel verenigd zijn, dat de ruiter links plaatst of draagt. Reflectoren aan armen of benen van de ruiter en aan de benen van het paard worden in het donker sterk aanbevolen.
Meer informatie over het gebruik van lichten op de openbare weg vindt u op de website van de Belgische wegcode.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten