Rechten van fietsers

Als fietser geniet u van enkele rechten die rijden op de openbare weg veiliger maken. Chauffeurs van motorvoertuigen moeten de volgende regels in acht nemen om fietsers niet in gevaar te brengen:

  • Een chauffeur moet minstens één meter zijdelingse afstand houden tussen zijn voertuig en de fietser.
  • Een chauffeur mag een oversteekplaats voor fietsers slechts met matige snelheid naderen om de fietsers niet in gevaar te brengen en hen niet te hinderen als ze de rijbaan al aan het oversteken zijn.
  • Als het nodig is, moeten chauffeurs stoppen om fietsers door te laten.
  • In een file moet de oversteekplaats voor fietsers altijd vrij blijven.

Ook bij een ongeval wordt u als fietser extra in bescherming genomen door de wet. Wie een fietser aanrijdt, moet niet alleen diens lichamelijke schade vergoeden, maar ook de eventuele schade aan kleding en bril. Deze regel geldt altijd, ongeacht wie schuld heeft aan het ongeval. Alleen als de fietser ouder is dan 14 jaar en het ongeval bewust heeft uitgelokt, moet hij zelf voor de kosten opdraaien.

Voor meer informatie kunt u op de website politie.be de volgende publicatie raadplegen: "Fietsers en de wegcode"

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten