Rechten van voetgangers

Als voetganger geniet u van enkele rechten die rijden op de openbare weg veiliger maken. Chauffeurs van motorvoertuigen moeten de volgende regels in acht nemen om voetgangers niet in gevaar te brengen:

  • Een chauffeur moet minstens één meter zijdelingse afstand houden tussen zijn voertuig en de voetganger.
  • Een voetganger krijgt altijd voorrang bij een zebrapad. Behalve indien het hem toegestaan is door verkeerslichten, mag een voetganger zich echter niet op een oversteekplaats voor voetgangers begeven waarover een tramspoor of een eigen trambedding loopt, wanneer een tram nadert. Om die reden doen voetgangers met een koptelefoon of oortjes er dan ook goed aan extra waakzaam te zijn in het verkeer.'
  • Als het nodig is, moeten chauffeurs stoppen om voetgangers door te laten.
  • In een file moet de oversteekplaats voor voetgangers altijd vrij blijven.

Ook bij een ongeval wordt u als voetganger extra in bescherming genomen door de wet. Wie een voetganger aanrijdt, moet niet alleen diens lichamelijke schade vergoeden, maar ook de eventuele schade aan kleding en bril. Deze regel geldt altijd, ongeacht wie schuld heeft aan het ongeval. Alleen als de voetganger ouder is dan 14 jaar en het ongeval bewust heeft uitgelokt, moet hij zelf voor de kosten opdraaien.

Voor meer informatie kunt u de regels voor het gebruik van de openbare weg in de wegcode raadplegen.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten