Luchtwetgeving

Als u een toestel bestuurt dat zich door de lucht verplaatst, moet u zich houden aan de verkeersregels van het luchtruim. Deze vliegregels zijn opgenomen in het luchtwetboek.

Meer informatie over het goederentransport via de lucht vindt u op de website van de FOD Mobiliteit.