Bestuurdersattest

Een vrachtwagenbestuurder moet in het bezit zijn van een bestuurdersattest als:

  • hij internationaal actief is
  • hij in een andere Europese lidstaat binnenlandse beroepsgoederenvervoer uitvoert
  • hij geen onderdaan is van een land van de Europese Economische Ruimte (EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)
  • zijn voertuig in België is ingeschreven
  • zijn voertuig onder dekking staat van een vergunning van communautair vervoer


Het bestuurdersattest moet worden aangevraagd door de vervoersonderneming die houder is van een vergunning communautair vervoer. De bestuurder moet om de bestuurderskaart te krijgen bovendien:

  • een Belgische arbeidskaart bezitten, tenzij hij hiervan is vrijgesteld
  • ingeschreven zijn in de Belgische sociale zekerheid
  • tewerkgesteld worden volgens de bij wet bepaalde loon- en arbeidsvoorwaarden

Het bestuurdersattest is maximaal een jaar geldig. Het staat op naam van één onderneming en één bestuurder. Het is onmogelijk om het attest over te dragen aan derden.

Bekijk de volledige informatie over het bestuurdersattest op de website van de FOD Mobiliteit.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten