Vervoer van gevaarlijke stoffen

Het transport van munitie, springstoffen en bepaalde samengeperste gassen brengt steeds een risico met zich mee. Dit type ladingen wordt door de wet beschouwd als gevaarlijke stoffen. Het vervoer ervan is aan bijzondere regels gebonden.

Download op de website van de FOD Mobiliteit en vervoer het volledig overzicht van gevaarlijke goederen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen behoort tot de bevoegdheden van de gewesten:

Vlaanderen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wallonië