Pleziervaart

Als u zich met een vaartuig op de waterwegen of op zee begeeft, en u doet dat niet voor uw beroep, dan valt u onder de noemer van de pleziervaart. Ook in de pleziervaart moet u rekening houden met wettelijke regels.

Afhankelijk van het type vaartuig dat u wilt besturen en het gebied waar u gaat varen, moet u beschikken over een stuurbrevet en andere documenten.

Als u gaat varen op de binnenwateren en u heeft een boot groter dan of gelijk aan 15 m of uw boot heeft een maximumsnelheid groter dan 20 km/u, dan moet u in het bezit zijn van een stuurbrevet. Voor de binnenvaart bestaan er 2 soorten stuurbrevetten:

  • Met een beperkt stuurbrevet mag u overal varen, behalve op de Beneden-Zeeschelde.
  • Met een algemeen stuurbrevet mag u op alle binnenwaterwegen varen, zonder uitzondering.


Om een stuurbrevet te verkrijgen, moet u voldoen aan enkele vereisten. U moet:

  • minstens 18 jaar zijn; u kunt het brevet aanvragen vanaf uw 17 jaar
  • medisch geschikt zijn: een dokter onderzoekt uw algemene conditie, zicht en gehoor
  • een theoretisch en praktisch examen succesvol afleggen


Als u op zee gaat varen, is in België geen enkel bekwaamheidsbrevet vereist. Als u dat wenst, kunt u echter een examen afleggen om een brevet te verkrijgen. Er bestaan twee soorten brevetten:

  • Het Yachtman-brevet, dat geldig is in kustwateren (minimumleeftijd 20 jaar)
  • Het Yachtnavigator-brevet, dat geldig is in volle zee (minimumleeftijd 21 jaar)


Meer informatie over de pleziervaart in België en in het buitenland vindt u op de site van de FOD Mobiliteit.

Download het 'Vademecum voor de pleziervaart in België' (pdf, 27 p. - 3,5 MB)