Categorieën van rijbewijs

Als u zich met een gemotoriseerd voertuig op de openbare weg begeeft, moet u voor dat voertuig een geldig rijbewijs hebben. Om een rijbewijs te verkrijgen, moet u:

  • slagen voor een theoretisch examen 
  • slagen voor een praktijkexamen 
  • verklaren dat u medisch geschikt bent om veilig een voertuig te besturen of in het bezit zijn van een attest van een geneesheer

Niet voor alle gemotoriseerde voertuigen heeft u een rijbewijs nodig. Er zijn enkele uitzonderingen. Zo bestaan er ook voertuigen waarvoor geen rijbewijs vereist is. Voor personen met een handicap is de procedure om een rijbewijs te verkrijgen ook verschillend.

De verschillende rijbewijzen worden hieronder opgesomd:

  • Categorie AM: Bromfietsen met een maximumsnelheid tussen 25 en 45 km/u
  • Categorie A: Motorfietsen
  • Categorie B: Wagens
  • Categorie C: Vrachtwagens
  • Categorie D: Bussen
  • Categorie G: Landbouwvoertuigen

Voor meer informatie over het rijbewijs en de verschillende categorieën, kunt u terecht op de website van de FOD Mobiliteit.