Erkende examencentra

Een theoretisch of praktijkexamen kunt u niet overal afleggen. Dat kan enkel in een instelling die door de automobielinspectie erkend is.

Op de website van de GOCA vindt u een overzicht van de erkende examencentra.

De rijopleiding en het rijexamen zijn gewestelijke bevoegdheid. Het uitreiken van rijbewijzen en duplicaten en informatie over buitenlandse rijbewijzen zijn federale bevoegdheid.