Drugs en alcohol

Een deel van de ongevallen in ons land zijn het gevolg van overmatig alcoholgebruik of het gebruik van verdovende middelen. Bestuurders die rijden onder invloed brengen zichzelf en anderen in gevaar. Alcohol en drugs beïnvloeden het inschattingsvermogen: bestuurders onder invloed reageren minder snel dan in normale omstandigheden.

Om uw veiligheid te garanderen, organiseert de Federale Politie regelmatig alcoholcontroles en controles op verdovende middelen. Bij alcoholcontroles moet u in eerste instantie een ademtest afleggen. In geval van twijfel kan een bloedproef uitsluitsel geven.

De controle op verdovende middelen gebeurt met een bloedproef.
De overheid organiseert regelmatig sensibiliseringscampagnes om u te wijzen op de gevaren van alcohol en drugs achter het stuur. Eén van de bekendste campagnes tegen alcoholgebruik achter het stuur is de BOB-campagne.

Sommige medicijnen kunnen ook een invloed hebben op uw rijgedrag. Meer hierover leest u in de brochure Neem je geneesmiddelen? Voorzichtig achter het stuur! van Vias.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten