Kinderen in het verkeer

Kinderen verdienen extra aandacht als het op verkeersveiligheid aankomt. Zij vormen de meest kwetsbare groep op de openbare weg. Meestal zijn ze onervaren en voelen ze zich nog wat onzeker. Kinderen kunnen onverwachte bewegingen maken of plots vallen. Daarom is extra voorzichtigheid vereist als u als bestuurder kinderen nadert. Als u een speelstraat of woonwijk inrijdt, denk er dan aan dat daar regelmatig kinderen op straat spelen. Pas dus zeker uw snelheid aan.

Ook de veiligheid van kinderen als passagier is een aandachtspunt. Zonder de nodige beveiliging in de wagen zijn kinderen zeer kwetsbaar. Slecht bevestigde kinderzitjes of een verkeerd gebruik van de gordel verhogen het risico op verwondingen.

In de omgeving van een school is het extra oppassen. Scholieren kunnen plots de straat oversteken. Om ongevallen te voorkomen, moet u zich houden aan de zone 30 die rond scholen geldt.

Meer informatie over de veiligheid van kinderen in de auto vindt u in de brochure Kinderen klikvast in de auto van Vias.