U bent hier

Aanbevelingen Hoge Gezondheidsraad over PIP-borstprotheses

Als reactie op de niet –conforme borstprotheses van het Franse bedrijf Poly Implant Prothese (PIP)  gaf het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) advies aan vrouwen met borstimplantaten. Nu heeft ook  de Hoge Gezondheidsraad (HGR) zijn aanbevelingen over de aanpak van deze borstprotheses overgemaakt aan de minister:

  • De HGR bevestigt de aanbeveling van het FAGG om gescheurde protheses dringend te verwijderen.
  • Bij de nog intacte PIP-protheses beveelt de HGR de verwijdering ervan niet dringend maar toch binnen een redelijke termijn aan.
  • Indien een patiënte de verwijdering weigert, adviseert de HGR een verscherpte opvolging om de 6 maanden aan de hand van een MRI.
  • De HGR raadt ook aan om de kwaliteitscontrole en traceerbaarheid van borstprotheses en van medische hulpmiddelen in het algemeen te verbeteren.

De HGR verduidelijkt dat een verhoogd risico op kanker tot op heden niet is aangetoond. De gebruikte materialen zijn echter niet conform de voorschriften en vertonen een abnormaal risico op scheuren. De irriterende gel kan bij lekkage leiden tot ontstekingsreacties.

Meer info op de website van het HGR

Voor meer informatie kan u eveneens telefonisch contact opnemen met het contactcenter van de FOD Volksgezondheid op het nummer 02 524 97 97 (van 8 tot 17 uur).