U bent hier

Roerende inkomsten: meer info over de nieuwe bijkomende heffing

In het kader van de nieuwe fiscale maatregelen die op 1 januari 2012 van kracht zijn geworden, wordt voortaan een bijkomende heffing van 4 % geïnd op bepaalde inkomsten van roerende goederen (intresten en dividenden van meer dan 20 020 euro). De praktische modaliteiten met betrekking tot de inning aan de bron van deze nieuwe heffing worden momenteel uitgewerkt. De FOD Financiën heeft toch de volgende informatie bekendgemaakt:

  • Er wordt momenteel een specifiek aangifteformulier voor deze heffing opgemaakt.
  • In afwachting van dit nieuwe formulier mag de bijkomende heffing niet worden vermeld op een aangifte in de roerende voorheffing (formulier 273 of 273A).
  • De bedragen die al als bijkomende heffing aan de bron zijn ingehouden bij de begunstigden die hier uitdrukkelijk voor hebben gekozen, mogen voorlopig niet aan de FOD Financiën worden gestort.
  • De aangifte en betaling worden voorlopig opgeschort totdat de modaliteiten gekend zijn.
  • Zolang de uitvoeringsmodaliteiten niet gekend zijn, zullen er geen sancties worden toegepast in geval van laattijdige aangifte of betaling.

Meer info over deze bijkomende heffing op de website van de FOD Financiën

Lees de mededeling van de FOD Financiën