U bent hier

14,6 % van de Belgische bevolking leeft onder de armoedegrens

Naar aanleiding van het verschijnen van het Federaal Jaarboek Armoede 2012 , maakte de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid enkele cijfers bekend omtrent de armoede in België:

De 'Europese' armoedegrens bedraagt anno 2010 voor België 973 euro per maand voor een alleenstaande en 2 044 euro per maand voor een huishouden van twee volwassenen en twee kinderen. Deze armoedegrens is 60 % van het mediane inkomen.

 • 14,6 % van de Belgische bevolking leeft onder deze armoedegrens.
 • Het armoederisico van jongeren tussen 0 en 15 jaar bedraagt 18,5 %
 • Het armoederisico van kinderen tussen 0 en 2 jaar bedraagt 22 %. 
 • 35,5 % van de eenoudergezinnen leeft onder de armoedegrens.
 • 70 % van de arme kinderen (
 • Bijna één kind op twee dat het risico op armoede loopt (47 %), leeft in een huishouden zonder tewerkgesteld persoon.
 • Meer dan een kind op vier in armoede (26 %) leeft in een huishouden waarin de ouder(s) minstens halftijds werken/werkt.
 • 19,4 % van de ouderen (65+) leeft onder de armoedegrens.
 • 27 % van de alleenstaande ouderen (65+) geven aan dat ze grote moeilijkheden hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
 • 40 % van de ouderen (65+) hebben een pensioen dat onder de armoedegrens valt. 14 % van de ouderen (65+) ontvangen geen pensioen, ze leven bijna allemaal (91%) onder de armoedegrens.
 • 31,9 % van de Belgen met de laagste inkomens (laagste kwintiel) lijden aan een of meer chronische aandoeningen.
 • 28,5 % van de Belgen met de laagste inkomens (laagste kwintiel) stellen uitgaven voor gezondheidszorg uit om financiële redenen.
 • 32,3 % van de Belgen met de laagste inkomens (laagste kwintiel) hebben gezondheidsproblemen door hun gevaarlijke of moeilijke arbeidsomstandigheden.
 • 17 % van de huishoudens onder de armoedegrens kunnen hun woonst niet voldoende verwarmen.

Het Federaal Jaarboek 2012 ‘Armoede in België’ is een gemeenschappelijk product van Centrum OASeS (Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad) van de Universiteit Antwerpen en van CeRIS (Centre de Recherche et Inclusion Sociale) van de Universiteit van Bergen. Dit jaarboek werd geschreven op verzoek van de POD Maatschappelijke Integratie en is een instrument om de situatie en de maatregelen inzake armoede en sociale uitsluiting in België te evalueren en te analyseren. De officiële voorstelling van het Jaarboek gebeurt tijdens het colloquium over ‘Armoede bestrijden via Actieve Insluiting’ op 19 januari 2012.

Meer informatie over het Jaarboek en het colloquium (programma, inschrijvingen) vindt u op de website van de POD Maatschappelijke integratie

Raadpleeg het persdossier van de POD Maatschappelijke integratie (PDF, 13 p. - 465 kB)