U bent hier

Lijst 2012-2013 van de knelpuntberoepen

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft zijn folder 'Focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen' gepubliceerd. In deze folder staat de lijst van studies die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep en waarvoor de RVA een vrijstelling verleent aan de werkloze die een van deze opleidingen volgt.

De werkloze behoudt zo zijn recht op werkloosheidsuitkeringen en wordt bovendien vrijgesteld van bepaalde verplichtingen.

Personen die de vrijstelling hebben:

  • mogen een job weigeren,
  • moeten niet langer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt,
  • moeten niet langer ingeschreven zijn als werkzoekende.

De folder richt zich tot uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die minstens 2 jaar geleden hun studies hebben beƫindigd en geen einddiploma van het hoger onderwijs hebben. Naast een lijst van de studies die werklozen voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep, wordt in de folder ook vermeld welke acties de werklozen bij de verschillende instellingen (RVA-kantoor, onderwijsinstelling) moeten ondernemen om van de vrijstelling te kunnen genieten.

Raadpleeg de folder 'Focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen' (PDF, 6 p. - 153 kB)