U bent hier

Deblokkering van 80 000 aanslagbiljetten

Burgers die een uitgave hadden aangegeven voor de beveiliging van hun woning tegen inbraak of brand om een belastingvermindering te bekomen (codes 1382 en 2382), zullen hun aanslagbiljet in de loop van januari 2013 ontvangen.

De berekening van de 80 000 aanslagbiljetten werd geblokkeerd in afwachting van de publicatie van een wet die een verschil beëindigd in de fiscale behandeling tussen (gehuwde of wettelijk samenwonende) eigenaars en huurders. Deze wet werd gestemd op 13 december 2012. Op 21 en 25 januari 2013 zullen de 80 000 aanslagbiljetten uiteindelijk verstuurd worden.  Voor de voorgaande aanslagjaren gaat de administratie, zonder tussenkomst van de burgers, over tot rechtzettingen in het voordeel van de burgers.

De belastingplichtigen die dit wensen, kunnen het verwachte resultaat berekenen op Tax-on-web of Tax-Calc.

Meer info op de website van het Internationaal Perscentrum