Aantal drugstests verdubbeld sinds invoering speekseltest

Wanneer de politie vermoedt dat een bestuurder drugs heeft gebruikt, volstaat sinds 2010 een snelle speekseltest om een eerste aanwijzing te geven. Als die iets signaleert, neemt een opgeroepen arts een bloedstaal af dat voor definitief uitsluitsel naar het laboratorium gaat. Het Nationaal Instituut voor de Criminalistiek en de Criminologie (NICC) is daarvoor het belangrijkste labo. Sinds de invoering van de speekseltest analyseerde het NICC al 15.000 bloedstalen.

Voor de invoering van de speekseltest moest de politie een veel omslachtigere urinetest afnemen voor een eerste aanwijzing. Dat de speekseltest sneller en eenvoudiger is, mist zijn effect niet: het aantal drugstests dat de politie langs de weg afneemt, is meer dan verdubbeld sinds de invoering van de speekseltest.

De speekseltest is overigens niet alleen sneller, ze is ook betrouwbaarder dan de urinetest. Het NICC vergeleek twee grote datasets van bloedstalen: één van voor de introductie van de speekseltest, en één erna. Van de zogezegd positieve urinetests leverde uiteindelijk 17 procent een negatief resultaat op in de bloedproef, bij de speekseltests zijn er nog maar 6 procent vals-positief. Specifiek voor cannabis, de vaakst gebruikte drugs bij bestuurders onder invloed, daalde het aantal vals-positieve tests van 24 naar 6 procent.