Beslissingen van de ministerraad van 15 januari 2016

De ministerraad vond op vrijdag 15 januari 2016 volgens elektronische procedure plaats onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel. U kunt de beslissingen raadplegen op www.presscenter.orgExterne link.