Beslissingen van de ministerraad van 23 december 2016

De ministerraad kwam bijeen in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

U kunt de beslissingen raadplegen op www.presscenter.org.