Beslissingen van de ministerraad van 4 maart 2016

Vandaag kwam de ministerraad bijeen in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel. U kunt de beslissingen raadplegen op www.presscenter.org.