Conferentie 1001 beslissingen – Red de biodiversiteit

In 2016 vieren we de 20ste verjaardag van de Belgische ratificatie van het Biodiversiteitsverdrag. Naar aanleiding van deze verjaardag organiseren het Nationaal knooppunt biodiversiteit en de regionale en federale administraties voor leefmilieu (waaronder de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) de Conferentie 1001 beslissingen – Red de biodiversiteit.

Het evenement vindt plaats op 20 mei 2016, van 9 tot 15 uur, in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel, buiten het rechtstreekse kader van de Internationale dag van de biodiversiteit.

In de loop van deze dag worden de beslissingen van vroeger en nu in de kijker gesteld, met een symbolische aflossing tussen de oude en de jonge generatie. Publiek en jongeren kunnen eveneens van gedachten wisselen tijdens een participatief debat.  

Voor meer informatie over deze conferentie kunt u de website 1001voorbiodiversiteit.be raadplegen.

Lees het persbericht van de bevoegde ministers