De Federale Pensioendienst (FPD) vervangt de RVP en de PDOS

Sinds 1 april 2016 zijn de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) samengesmolten. Samen vormen ze de Federale Pensioendienst (FPD).

De continuïteit van de uitbetaling van pensioenen en andere diensten wordt gegarandeerd.

De website van de nieuwe instantie is: www.pensioendienst.fgov.be

Voorlopig vindt u alle informatie omtrent werknemers – en ambtenarenpensioenen nog op twee verschillende websites. Een keuzemenu helpt u om de gezochte informatie te vinden.