Een online register voor de erkende ambachtslieden

De definitie van ambachtsman is op 1 juni 2016 jongstleden in werking getreden. Alle erkende ambachtslieden zijn voortaan opgenomen in een officieel register dat dagelijks wordt geactualiseerd en dat online door iedereen geraadpleegd kan worden. De zoekmotor maakt het mogelijk om gerichter te zoeken in het register met behulp van de volgende criteria:

  • ondernemingsnummer
  • benaming
  • sector
  • postcode
  • type onderneming

Raadpleeg het register voor erkende ambachtslieden.

Ter herinnering, de wet definieert de ambachtsman voortaan als volgt: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten, waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie.