Federale bijdrage aan het Nationale Klimaatadaptatieplan

De federale overheid beschikt in verscheidene sectoren over een reeks bevoegdheden en hefbomen voor aanpassingsmaatregelen aan de klimaatverandering.

De federale bijdrage aan het Nationale Klimaatadaptatieplan (op 28 oktober 2016 door de ministerraad goedgekeurd) wil deze hefbomen activeren om een gecoördineerd adaptatiebeleid op federaal vlak te voeren. De federale bijdrage identificeert 12 federale adaptatiemaatregelen. Ze concentreert zich in eerste instantie op een beperkt aantal sectoren (het transport en het crisisbeheer) en identificeert transversale maatregelen.

De federale bijdrage aan het Nationale Klimaatadaptatieplan kan geraadpleegd worden op de klimaatwebsite van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.