Meldpunt voor misleiding, fraude en oplichting

Consumenten en ondernemingen die het slachtoffer zijn van misleiding, fraude of  oplichting of waarvan de rechten niet werden gerespecteerd weten vaak niet tot welke overheid ze zich moeten wenden om informatie te verkrijgen, het geschil op te lossen of bepaalde feiten aan te geven. Daarom heeft de FOD Economie een uniek online meldpunt in het leven geroepen: meldpunt.belgie.be.

Wanneer hun rechten geschonden worden, kunnen consumenten en ondernemingen via deze website hun probleem melden. Aan de hand van concrete vragen krijgen ze meteen een antwoord met advies en/of gerichte doorverwijzing naar de bevoegde instantie die hen kan verder helpen. Indien het gaat om een nieuw fenomeen, dan wordt de melding doorgestuurd naar de bevoegde instantie die in een antwoord voorziet. Tegelijkertijd worden de meldingen geanalyseerd door de bevoegde autoriteiten en stellen zij indien nodig een onderzoek in.

Het unieke meldpunt biedt drie grote voordelen: 

  • De melder, consument of onderneming, krijgt een antwoord en advies op maat en weet meteen welke stappen hij nog kan ondernemen en wie hem daarbij kan helpen.
  • Aan de hand van gerichte vragen zijn de meldingen heel concreet en dit vergemakkelijkt de analyse ervan. Op die manier kunnen nieuwe vormen van bedrog of fraude sneller geïdentificeerd worden.
  • Het meldpunt is zo opgezet dat het snel kan inspelen op de actualiteit: voor elke nieuwe vorm van bedrog kan meteen een advies op maat toegevoegd worden.

Dit unieke online meldpunt is een applicatie waarmee informatie en meldingen snel en gemakkelijk kunnen worden uitgewisseld.  Die kunnen ook betrekking hebben op andere instanties zoals de federale Politie, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de Ethische Commissie voor de Telecommunicatie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) of de FOD Financiën. Ook de Consumentenombudsdienst werkt samen met het nieuwe meldpunt. De FOD Economie is de technische beheerder van het systeem.

http://meldpunt.belgie.be

Meer informatie over consumentenbedrog vindt u ook op de website van de FOD Economie.