My2050: ontwerp uw koolstofarme maatschappij online

My2050Op 5 oktober 2016 lanceerde de federale Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid de educatieve webtool “My2050”.

Deze online tool biedt de burgers - en leerlingen van de derde graad secundair in het bijzonder - de mogelijkheid zelf een scenario uit te werken voor de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050.

De tool moet het maatschappelijk debat stimuleren over de manier waarop België de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95 % kan verminderen ten opzichte van 1990.

Meer info: www.my2050.be