Nieuw online-platform voor geschillenbeslechting

De Europese Commissie lanceert een platform voor online-geschillenbeslechting. De nieuwe website maakt het mogelijk om klachten over online aan- of verkopen buiten de rechtbank om te regelen. Daardoor kunt u als consument of ondernemer die ontevreden is over het verloop van een online-transactie gemakkelijk een klacht indienen, zonder dat u daarvoor een lange en dure gerechtelijke procedure moet starten.

Een neutrale derde partij, bijvoorbeeld een ombudsman, zal uw klacht behandelen. Het platform voor online-geschillenbeslechting helpt u om de juiste instantie te bereiken.

Hoe werkt het?

  • een klacht indienen
  • overeenkomst bereiken over een geschillenorgaan
  • behandeling van uw klacht door het geschillenorgaan
  • resultaat en sluiting van uw klacht

De website behandelt enkel geschillen tussen consumenten of ondernemers die in de EU gevestigd zijn, en enkel over producten of diensten die online gekocht zijn, en dat zowel voor binnenlandse als grensoverschrijdende transacties. De hele procedure verloopt online en het platform is beschikbaar in alle EU-talen.

Bezoek het online-platform voor geschillenbeslechting
Handleiding voor gebruik van het online-platform
Meer informatie op het burgers- of ondernemersportaal van de website ‘Uw Europa’