Openbare raadpleging over de kustwateren

Van 1 april tot en met 31 oktober 2016 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van tweede stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren.

Meer informatie vindt u vanaf 1 april 2016 op www.consult-leefmilieu.be

Deze openbare raadplegingen komen voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.