Oprichting van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s

Op 1 januari 2017 zullen het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) fuseren tot Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s.

Fedris zal alle opdrachten van het FBZ en het FAO op zich nemen. Aangezien er nog slechts één openbare instelling zal zijn, zal het voor de burger eenvoudiger worden om stappen te ondernemen voor alles wat beroepsrisico’s betreft.


Fedris houdt zich onder meer bezig met:

  • het schadeloosstellen van de slachtoffers van beroepsziekten en, in bepaalde gevallen, de slachtoffers van een arbeidsongeval
  • het aannemen en ondersteunen van een aantal preventiemaatregelen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen
  • het controleren met als doel te garanderen dat de verzekeringsmaatschappijen en de werkgevers hun verplichtingen inzake arbeidsongevallen nakomen

Hoe kan ik Fedris contacteren vanaf 1 januari 2017?

  • adres van de hoofdzetel: Fedris, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel
  • website www.fedris.be, online vanaf 1 januari
  • e-mailadressen volgens het model voornaam.naam@fedris.be
  • algemeen telefoonnummer: 02 226 64 00