Publieke diensten en armoede: verslag 2014-2015

“De publieke diensten vervullen een sleutelrol in de armoedebestrijding”, aldus Françoise De Boe, coördinator van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. “Armoede vormt een bedreiging voor de mensenrechten. Overheidsdiensten die inzetten op armoedebestrijding, zijn dan ook geen overbodige luxe.”

De overheidsdiensten en de mensen die er een beroep op willen doen worden vandaag geconfronteerd met verschillende problemen. Rechten worden meer en meer vastgekoppeld aan voorwaarden en controles en worden als “luxe” beschouwd. Daardoor beginnen mensen te denken dat ze geen aanspraak maken op die rechten. Door de strengere wetgeving op de inschakelingsuitkeringen wordt een groot aantal werkzoekenden bijvoorbeeld uitgesloten. Een deel van hen vindt de weg niet naar het OCMW.

Na ruim en grondig overleg over dit thema werden de bevindingen en adviezen gebundeld in het achtste tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede. Omdat de rechten steeds meer worden uitgehold, dringt het Steunpunt erop aan om de impact van wetgeving op het respect voor de fundamentele rechten systematisch te onderzoeken.

Meer informatie vindt u in het verslag “Publieke diensten en armoede, Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie”.