Verdrag van Aarhus: de resultaten van de openbare raadpleging

Van 4 oktober tot en met 10 november 2016 organiseerden de federale en de drie gewestelijke milieuadministraties een raadpleging van het publiek over het ontwerprapport (2013-2016) over de toepassing van het Verdrag van Aarhus in België.

Het Verdrag van Aarhus geeft iedereen het recht op milieu-informatie, het recht om deel te nemen aan de besluitvorming inzake milieu en het recht om beroep aan te tekenen in milieuaangelegenheden.

Alle rapporten en ontvangen opmerkingen zijn beschikbaar op www.aarhus.be