Wat verandert er op 1 oktober 2016?

Meer controles bij langdurig zieken

Vanaf 1 oktober 2016 worden meer controles bij langdurig zieken uitgevoerd. Het doel van de maatregel is om personen die kunnen werken zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, desnoods deeltijds of in een aangepaste functie.

Na een maand krijgen de zieken, met uitzondering van de zware zieken, al een vragenlijst toegestuurd om na te gaan hoe de zieken hun kansen op hervatting inschatten. 

Uitzendkrachten moeten contract krijgen op dag van indiensttreding

Vanaf 1 oktober is de 48-urenregeling voor uitzendarbeid geschrapt. Daardoor moet elke arbeidsovereenkomst voor interimarbeid voortaan schriftelijk worden vastgesteld ten laatste op het moment waarop de uitzendkracht in dienst treedt.

De schriftelijke vaststelling kan nog steeds via een klassieke schriftelijke overeenkomst. Een andere mogelijkheid is een elektronische overeenkomst die ondertekend wordt via een gekwalificeerde elektronische handtekening (e-ID) of een gekwalificeerde elektronische zegel.

Rijbewijs en helm verplicht voor snelle elektrische fietsen

Vanaf 1 oktober is een wettelijk kader voor elektrische fietsen van kracht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën waarvoor verschillende regels gelden: fietsen met een elektrische hulpmotor, gemotoriseerde fietsen en speed pedelecs.