6 op 10 geteste veiligheidshekjes voor kinderen vertonen technische gebreken

In het kader van een Europese controlecampagne liet de FOD Economie tien veiligheidshekjes voor kinderen testen.

Zes hekjes voldeden niet aan de Europese technische normen.

Deze Europese campagne had als doel om de overeenstemming en de veiligheid van de veiligheidshekjes op de Europese markt te controleren en erop toe te zien dat niet-conforme en/of gevaarlijke producten van de markt werden gehaald. Er namen 11 andere Europese landen aan deel. In totaal werden 106 veiligheidshekjes getest.

De tien stalen die België onder de loep heeft genomen, werden geselecteerd bij onlinewebshops, distributeurs en producenten. Uit de resultaten van de tests en na contacten met de producent, verdeler of invoerder, bleek dat

  • 8 van de 10 veiligheidshekjes niet conform waren
  • 6 hekjes administratieve en technische tekortkomingen vertoonden
  • 2 hekjes alleen administratieve tekortkomingen vertoonden

De vaakst voorkomende technische tekortkomingen waren onder meer te veel ruimte tussen de spijlen, de aanwezigheid van uitstekende delen en het gevaar voor beknelling.

Uiteindelijk werden drie veiligheidshekjes van de markt gehaald en werd de verkoop van twee hekjes stopgezet totdat ze in orde zijn. Eén dossier is nog lopende.

Raadpleeg het volledige rapport van de controlecampagne op de website van de FOD Economie.