Beslissingen van de ministerraad van 1 december 2017

De ministerraad kwam bijeen in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

U kunt de beslissingen raadplegen op www.presscenter.org.