U bent hier

Faling van Optima Bank: uiterste datum van de aanvragen voor terugbetaling vastgesteld op 9 juni

De gedupeerde deposanten van Optima Bank nv kunnen de terugbetaling van hun beschermde deposito’s tot 9 juni 2017 aanvragen bij het Garantiefonds, met andere woorden 1 jaar na de faling van 9 juni 2016.

Die deposanten dienen een geldig bankrekeningnummer mee te delen waarop de terugbetaling zal worden uitgevoerd.

Dat bankrekeningnummer kan worden meegedeeld via het portaal MyMinfin, met identificatie via eID-kaart of token, in de rubriek “Mijn vermogen” (linkermenu), sectie “Garantiefonds (BBF)”.

De deposanten die geen toegang hebben tot MyMinfin kunnen hun bankrekeningnummer ook meedelen via een formulier dat op één van volgende wijzen kan worden verkregen:

Op de website van het Garantiefonds
Via de telefoon op het nummer 0257/47 840
Door een mail te sturen naar garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be
Of door een brief te sturen naar: FOD Financiën, Garantiefonds, Kunstlaan 30, 1040 Brussel