U bent hier

Forum over de financiering van de energetische renovatie van gebouwen

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) houdt binnenkort zijn jaarforum. Dit jaar is het forum gewijd aan de financiering van de energetische renovatie van gebouwen met een publieke functie. Het forum vindt plaats in Brussel, op 16 maart 2017.

Onze broeikasgasemissies vormen een bedreiging voor het klimaat. Om ze fors te reduceren moeten we snel overstappen naar een lagekoolstofmaatschappij. Om dit doel te bereiken is een goed energiebeheer van de gebouwen essentieel. In België is de energieprestatie van de gebouwen, meer bepaald die welke door de federale overheidsdiensten worden gebruikt, sterk ondermaats. Voor de FRDO is het dan ook een prioriteit om het doorvoeren van die renovaties te stimuleren en het debat te openen over de verschillende manieren om die renovaties te financieren.

Meer informatie over het Forum "Schakel naar een hogere energieversnelling"