Helft meer klachten over genderdiscriminatie in 2016

Zoals elk jaar maakt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de balans op van de meldingen die het over discriminaties op grond van geslacht en/of gender ontvangen heeft.  

De resultaten van de studie tonen dat de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt kwetsbaar blijft.

Enkele cijfers voor 2016:

  • de gendergebonden klachten zijn gestegen met meer dan 49 %
  • de meldingen van discriminatie worden grotendeels ingediend door vrouwen (59 %)
  • de discriminaties zijn vooral werkgebonden (35 %) en hebben meestal betrekking op zwangerschap en moederschap
  • bijna 1 op 7 meldingen heeft betrekking op transgenderdiscriminatie (14 %)

 

Wat doet het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen?

Het Instituut ontvangt en registreert klachten over discriminatie op grond van geslacht of gender en kan iedereen die dit wenst informeren over het wettelijk kader op dat vlak. Bovendien kan het slachtoffers adviseren, voor hen bemiddelen en zelfs in rechte optreden.

 

De stand van zaken van de genderdiscriminaties in België (cijfers 2016) is beschikbaar op de website van het Instituut.