U bent hier

Jaarverslag 2016 van de federale ombudsman

De federale ombudsman stelde op 21 april 2017 in het federaal parlement het Jaarverslag 2016 voor. Vertrouwen en de dialoog tussen burger en overheid staan centraal in het rapport. Individuele klachten van burgers bieden immers de kans om de dienstverlening en de wetgeving te verbeteren.

In 2016 kreeg de federale ombudsman 4 276 klachten en 1 732 informatievragen. Meer dan de helft van de klachten worden binnen de drie maanden behandeld. Bij 88,5 % van de gegronde klachten, kreeg de klager een oplossing. De top drie van bezorgdheden bestaat uit beslissingen binnen een redelijke termijn, zorgvuldigheid en een correcte toepassing van de rechtsregels met respect voor de grondrechten.

Raadpleeg de samenvatting van het jaarverslag 2016 van de federale ombudsman.