Kleine ondernemingen: u moet misschien geen btw-klantenlisting meer indienen

Een kleine herinnering voor de kleine ondernemingen: sedert 1 juli 2016 en onder bepaalde voorwaarden moet u niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige klanten (klantenlisting) indienen.

Voor meer informatie kunt u de website van de FOD Financiën raadplegen