Loonkloof in België: stand van zaken

Het rapport 2017 over de loonkloof tussen vrouwen en mannen in België is verschenen. Op basis van de uurlonen vernemen we dat de loonkloof 7,6% bedraagt (tegenover 8% vorig jaar).

Tien jaar na het eerste officiële rapport over de loonkloof in België werd al een hele weg afgelegd. De loonkloof op basis van de uurlonen bedroeg toen nog 13,6%. Met een loonkloof van bijna 8% zit België ver beneden het Europese gemiddelde van 16%. Dit bemoedigende cijfer mag echter de uitdagingen voor de toekomst niet uit het oog doen verliezen. Het rapport 2017 (dat betrekking heeft op het enquêtejaar 2014) vermeldt dan ook een reeks aanbevelingen op dat vlak.

Het rapport werd opgesteld door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in samenwerking met de algemene directie Statistiek en het Federaal Planbureau.

Voor meer informatie en om het rapport te lezen, kunt u de website van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen raadplegen.